Агнуурын амьтан агнах, барихыг хориглох хугацаа

2018-01-23


Агнуурын амьтныг дор дурдсан хугацаанд ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнах, барихыг хориглоноАхуйн болон тусгай зориулалтаар дор дурдсан хугацаанд шувуу агнах, загас барихыг хориглоно:

Бүх мэдээ