"Ойн магадлан итгэмжлэлийг нэвтрүүлэх нь" сэдэвт үндэсний семинар

2016-12-02


Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, МОТМЗ ТББ-ын хамтран зохион байгуулсан "Ойн магадлан итгэмжлэлийг нэвтрүүлэх нь" сэдэвт үндэсний семинар манай төв дээр боллоо. Тус семинарт Оросын холбооны улс, Хятад улсын төлөөлөгчид болон орон нутгийн ойн салбарын ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан. Үндэсний семинар нь ойн магадлан итгэмжлэлийн талаар, ОХУ болон Хятад улсын ойн магадлан итгэмжлэлийн туршлага, орчин үеийн ойн менежмент ба модны эрэлт нийлүүлэлт, магадлан итгэмжлэлийн эрхзүйн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, үнэлэх арга зүй зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдсан.

                                                   

 
Бүх мэдээ