Ногоон оффис

2017-01-16

Ногоон оффис аяны хүрээнд манай төв дээр зохион байгуулагддаг хурал, зөвлөгөөнөөс гарсан зарим цэвэр усны хуванцар саваар хогийн сав хийлээ. Хуванцар сав нь байгаль орчинд уусаж алга болохдоо 200-400 жил зарцуулдаг бөгөөд энэ хугацаандаа хөрс, усыг маш ихээр бохирдуулдаг байна.
Бүх мэдээ